Шановні колеги!

Сенс нашого життя у "сродній праці". Саме у праці – наше здоров`я, наша краса, наша свобода, велич існування, культура, мораль, самовдосконалення, самореалізація...

Висловлюємо вдячність авторам, рецензентам, читачам журналу "Молодь і ринок" та запрошуємо до плідної співпраці.
Нових Вам звершень та успіхів!

Перейти на сайт http://mir.dspu.edu.ua

Журнал включено в оновлений перелік фахових видань з педагогічних наук рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ №1328 від 21.12.2015р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №12270-1154 ПР від 05.02.2007р.

ISSN: 2308-4634 (Print), ISSN: 2617-0825 (Online)

DOI: 10.2419/2308-4634.2018

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 2002

Галузь науки: педагогічні науки.

Проблематика: ознайомлення із питаннями наукових досліджень з загальної педагогіки, історії педагогіки, теорії та методики навчання, корекційної педагогіки, теорії та методики професійної освіти, соціальної педагогіки, теорії та методики управління освітою, теорії та методики виховання, дошкільної педагогіки, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та науці.

Періодичність: вихід журналу щомісяця.

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

Журнал друкується за рішенням Вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету.

Посилання на публікації "Молодь і ринок" обовʼязкові.

Головний редактор: ПАНТЮК Тетяна Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Технічний редактор: ПРИМАЧЕНКО Наталія Миронівна, кандидат педагогічних наук, член Національної спілки журналістів України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

"Молодь і ринок" індексується у таких базах даних: Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography (PBN); ERIH PLUS; "Index Copernicus"
(ICV 2017: 69.05; ICV 2018: 80.20).
Картка журналу в базі "Index Copernicus".

Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова"
(Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)
.

Журнал "Молодь і ринок" представлено у загальнодержавному довідково-інформаційному веб-ресурсі
"Українські наукові журнали".

Здійснюється розсилка примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України.

Наш е-mail: vachevsky@meta.ua

Контактний телефон: (068)502-45-49

© Молодь і ринок